3 mei 2018

Woningwet, openbare ruimte en woningcorporaties; hoe zit het?

Sportief-Gebouwd-Woningwet_Woningcorporaties_Vastgoed-en-Overheid

Sinds 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet in werking getreden. Voor die tijd was het onder de Woningwet gebruikelijk dat woningcorporaties samen met de gemeente zorgden voor de ontwikkeling en de inrichting van de openbare ruimte. De openbare ruimte werd vervolgens geleverd aan de gemeente en de gemeente nam vervolgens het onderhoud en beheer voor haar rekening. Volgens de huidige Woningwet mogen woningcorporaties zich echter alleen richten op hun kerntaak: werkzaamheden op het gebied van de volkshuisvesting en diensten van algemeen economisch belang (DAEB). De vraag is dan ook of (het ontwikkelen van) de openbare ruimte hier ook nog wel onder valt.

Bij DAEB-vastgoed, bijvoorbeeld huurwoningen met een huurprijs onder de grens van de huurtoeslag, is het in ieder geval toegestaan om de onroerende en infrastructurele aanhorigheden te bouwen. Dit zijn bijvoorbeeld paden en kleine straten die bedoeld zijn voor de directe ontsluiting van de woningen, gemeenschappelijk groen tussen de woningen, aansluiting van de woningen op algemene nuts- of infrastructurele voorzieningen maar ook parkeervoorzieningen.

Activiteiten zoals het ontwikkelen van het hoofdnetwerk van het riool of het hoofdwegennetwerk in een wijk vallen niet onder het hiervoor omschreven begrip “onroerende en infrastructurele aanhorigheden”. Met andere woorden, de openbare ruimte is nu in principe het terrein van de gemeente en dit mag niet door de woningcorporaties worden ontwikkeld.

In de praktijk bestaat er toch nog veel onduidelijkheid wat er precies valt onder de onroerende en infrastructurele aanhorigheden en wat woningcorporaties in dat kader mogen doen. Aanvullende wetgeving kan meer duidelijkheid  geven. Tot die tijd doen woningcorporaties er goed aan om vooraf duidelijk te krijgen of de activiteiten die zij willen ontwikkelen zijn toegestaan onder de Woningwet.

Wij houden u op de hoogte van mogelijke ontwikkelingen op het gebied van de Woningwet. Heeft u vragen, neemt u dan gerust contact op met onze sectie Vastgoed & Overheid.

Secured By miniOrange