23 november 2017

Werner Altenaar overhandigt Lucas Bolsius vernieuwde protocol ‘Veiligheid en Toezicht Schoolzwemmen’ tijdens VSG Zwembadcongres 2017

Sportief-Gebouwd-nieuws-VSG-Zwembadcongres-2017

Het VSG Zwembadcongres 2017 (22 en 23 november) heeft dit jaar als thema de veiligheid van zwembaden. Tijdens dit congres overhandigde Werner Altenaar, advocaat van onze sectie Vastgoed & Overheid, een vernieuwde versie van het protocol ‘Veiligheid en Toezicht Schoolzwemmen’ aan Lucas Bolsius, voorzitter van de VSG en burgemeester van Amersfoort.

In de afgelopen tien jaar zijn er juridische ontwikkelingen geweest waardoor er aanleiding bestond het Protocol te herzien. Marxman Advocaten is partner in het VSG Legal Network. In opdracht van VSG heeft Marxman Advocaten het protocol en de bijlagen herzien. Hierbij zijn enerzijds de recente juridische ontwikkelingen meegenomen en anderzijds de ervaringen uit de praktijk betrokken. Dit resulteert in een actueel Protocol dat ook praktisch en uitvoerbaar is.

Herziening protocol

In de update is het vertrekpunt geweest dat de school, de groepsleerkrachten, het zwembad en de zweminstructeurs een gedeelde verantwoordelijkheid hebben voor het toezicht. De verantwoordelijkheden en taken moeten onderling worden verdeeld en vastgelegd, zodat deze voor een ieder helder zijn. Zo sluit het toezicht op de leerlingen steeds naadloos op elkaar aan en wordt de veiligheid van de leerlingen zoveel mogelijk geborgd. Daarnaast kunnen de toezichthouders de verantwoordelijkheden en taken nader invullen conform lokale gewoonten en gebruiken in de bijlagen.

Bovendien is er extra aandacht besteed aan het toezicht vóór en na het zwemonderwijs. Zo moet er voldoende toezicht worden gehouden tijdens het vervoer, maar ook tijdens het vrij zwemmen. Ook is geborgd dat voldoende toezicht wordt gehouden met bijzondere situaties. Bijvoorbeeld als een leerling beperkte zwemvaardigheden bezit of er een taalbarrière bestaat. Hiervoor vindt voorafgaand aan het zwemonderwijs een informatieoverdracht plaats dat schriftelijk wordt vastgelegd.

Toepassing in de praktijk

Het is belangrijk dat scholen en zwembaden zo snel mogelijk het nieuwe protocol met elkaar bespreken, aanpassen en ondertekenen. Vervolgens moeten deze afspraken uiteraard in de praktijk worden gebracht. Tot slot moeten de afspraken periodiek worden geëvalueerd, en zo nodig, worden bijgesteld om de veiligheid van de leerlingen zoveel mogelijk te waarborgen.

VSG Legal Network

Voor juridische ondersteuning van alle leden van VSG is het VSG Legal Network opgericht. VSG faciliteert en ondersteunt de ontwikkelingen binnen het VSG Legal Network. De vier betrokken advocatenkantoren zijn geografisch over het land verdeeld. Marxman behartigt de belangen van de VSG-leden in de regio Oost. Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) zet zich in om gemeenten in de volle breedte te ondersteunen op de beleidsvelden sport en bewegen. Als landelijk platform doet VSG dit door onder andere gemeentelijke belangen te behartigen en in te brengen bij de rijksoverheid, de georganiseerde sport en andere landelijke partners. Daarnaast biedt VSG ondersteuning bij de integrale vormgeving, ontwikkeling en uitvoering van sport en beweegbeleid, en accommodatievraagstukken. Vereniging Sport en Gemeenten is een landelijke organisatie, gevestigd in Den Haag.

Secured By miniOrange