12 maart 2018

Vanaf 2023 energielabel C voor kantoorruimte

Sportief-Gebouwd-Nieuws

Deze nieuwe eis raakt met name gebouwen ten aanzien waarvan nog vrijwel geen duurzaamheidsmaatregelen zijn getroffen. Voor dergelijke gebouwen geldt dat de investeringen in deze maatregelen tijdig moeten worden gedaan, anders is het in principe niet meer toegestaan om die gebouwen als kantoor te gebruiken. Voor veel gebouweigenaren zal dit hoge kosten met zich meebrengen. Er zijn wel uitzonderingen.

De verplichting geldt onder andere niet voor de volgende objecten:

  • kantoorruimte in gebouwen die gesloopt of getransformeerd worden;
  • kantoorruimte in een gebouw waarin de totale gebruiksoppervlakte als kantoor kleiner is dan 100 vierkante meter;
  • kantoorruimte die een nevenfunctie heeft in een gebouw met een andere functie (denk aan kantoorruimte bij een winkel);
  • kantoorruimte in monumenten.

Als u een huurovereenkomst heeft gesloten die doorloopt tot na 1 januari 2023, is het dus goed om tijdig met uw (ver)huurder in overleg de hiervoor genoemde eisen. Als u kantoorruimte aankoopt of verkoopt, is het verstandig om rekening te houden met deze eisen. Er kunnen dan afspraken worden gemaakt met de huurder c.q. koper over te investeringen die moeten worden gedaan om aan Energielabel C te voldoen.

Heeft u vragen over het verduurzamen van kantoorruimte of denkt u na over het treffen van deze maatregelen?

Secured By miniOrange