6 november 2018

Spelregels bij ontbinding van een overeenkomst

Sportief-Gebouwd-nieuws

Als partijen een overeenkomst sluiten, moeten zij de daarin opgenomen afspraken nakomen. Komt een van de partijen niet na, dan geeft de wet de andere partij de mogelijkheid om de overeenkomst te beëindigen (ontbinden). Daardoor kan die partij de gemaakte afspraken terugdraaien. De Hoge Raad (onze hoogste rechter) heeft onlangs in een arrest de spelregels voor ontbinding verduidelijkt.

Wat was er aan de hand? Een woningcorporatie vorderde ontruiming van een huurder, omdat deze huurder in strijd met de gemaakte afspraken zijn (sociale) woonruimte tijdelijk in gebruik had gegeven aan derden, zonder dat hij daarvoor toestemming had gevraagd aan de woningcorporatie. Dit soort ingebruikgeving of onderhuur is volgens de huurovereenkomst vaak alleen toegestaan met toestemming van de verhuurder; zo ook in dit geval. Als een huurder dan toch de woning in gebruik geeft of onderverhuurt, handelt hij dus in strijd met zijn verplichtingen op grond van de huurovereenkomst. De rechter moet dan vervolgens beoordelen of de verhuurder  de huurovereenkomst vanwege die tekortkoming mag ontbinden.

In deze zaak speelde twee vragen: (1) Mag je, uitzonderingen daargelaten, op grond van iedere tekortkoming de overeenkomst (laten) ontbinden? (2) Gelden er bijzondere eisen bij ontbinding van een huurovereenkomst van sociale woonruimte, ervan uitgaande dat dit soort woonruimte schaars is?

De Hoge Raad heeft onder andere bevestigd dat alleen een tekortkoming die van voldoende gewicht is een partij het recht geeft om een overeenkomst te ontbinden. De Hoge Raad gaat vervolgens in op de spelregels met betrekking tot ontbinding die zij ook in eerdere uitspraken heeft bevestigd. In dat kader zegt de Hoge Raad dat bij de beoordeling of een bepaalde tekortkoming voldoende is om een overeenkomst te ontbinden, rekening moet worden gehouden met alle omstandigheden van het geval. Daarnaast heeft de Hoge Raad bevestigd dat er geen bijzondere regels gelden bij ontbinding van een huurovereenkomst van sociale woonruimte.

Heeft u te maken met een situatie waarin de andere partij zijn afspraken niet nakomt en wilt u de overeenkomst beëindigen? Neemt u dan gerust vrijblijvend contact op met onze advocaten. Zij helpen u graag.

Secured By miniOrange