14 oktober 2019

Energiebesparing nog niet bovenaan uw prioriteitenlijst? Dat kan uw sportbedrijf geld gaan kosten!

Voor bedrijven geldt sinds 1 juli 2019 niet alleen een energiebesparingsverplichting, maar ook een informatieplicht die ziet op de energiebesparende maatregelen. Deze informatieplicht is dus nieuw en kan verstrekkende gevolgen hebben voor uw sportbedrijf als de plicht niet wordt nageleefd. Wat betekent dit concreet en wat zijn de gevolgen als uw sportbedrijf zich niet houdt aan deze plicht?

Juridisch gezien hebben bedrijven al de verplichting om alle energiebesparingsmaatregelen te nemen die zich in vijf jaar terugverdienen. Echter, handhaving hiervan en toezicht hierop door de overheid is lastig. Daarnaast staat energiebesparing meestal niet bovenaan de prioriteitenlijst van bedrijven (bedrijven zijn vooral gebruikers). Sinds 1 juli 2019 is de regelgeving gewijzigd. Met de wijziging wordt geprobeerd bedrijven er alsnog toe te bewegen van energiebesparing een prioriteit te maken.

De informatieplicht geldt voor bedrijven met een energieverbruik van meer dan 50.000 kilowatt uur aan elektriciteit per jaar of meer dan 20.000 m3 aardgasequivalenten aan brandstoffen. Bedrijven dienen op deze manier bewuster bezig te zijn met de reeds bestaande energiebesparingsverplichting én de overheid kan de toezicht en handhaving beter organiseren.

Bedrijven worden verplicht een rapportage in te dienen via het centrale rapportagesysteem van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland. De rapportage bevat informatie over welke energiebesparingsmaatregelen zijn getroffen. Afhankelijk van het type maatregel dat is getroffen moet bepaalde informatie worden gedeeld. Een sportbedrijf is niet verplicht om (alle) erkende maatregelen te treffen, maar heeft ook de vrijheid om andere maatregelen te treffen. Om in dat geval te voldoen aan de informatieplicht zal naar verwachting meer informatie moeten worden gedeeld. Het sportbedrijf zal moeten aantonen waarom de bewuste maatregelen zijn getroffen en wat het energiebesparende effect daarvan is.

De rapportage moest voor bestaande bedrijven uiterlijk op 1 juli 2019 voor de eerste maal zijn aangeleverd. Na 1 juli 2019 moet iedere vier jaar een nieuwe rapportage worden aangeleverd. Bedrijven die na 1 januari 2019 zijn opgericht moeten zich binnen één jaar melden. Wanneer uw sportbedrijf niet aan de informatieplicht voldoet, wordt dat gezien als een overtreding waartegen de overheid handhavend kan optreden. Dit houdt in dat bijvoorbeeld dwangsommen aan uw sportbedrijf kan worden opgelegd. De hoogte hiervan kan in de tijd behoorlijk oplopen.

Bent u benieuwd of één van de besproken verplichtingen ook voor uw sportbedrijf gelden? Of heeft u nog niet aan de informatieverplichting voldaan en wilt u daar hulp bij? Wij kunnen voor u vaststellen welke erkende maatregelen zijn opgenomen in de regelgeving die u kunt gebruiken. Dit zijn maatregelen die in een bepaalde sector gangbaar zijn en daarmee voldoen aan de energiebesparingsverplichting. Neemt u gerust contact met ons op.

Werner Altenaar, Advocaat
033 – 450 80 00 | Altenaar@marxman.nl

Jasminke Meester, Juridisch Medewerker
033 – 450 80 00 | Meester@marxman.nl

Secured By miniOrange